Esittely

Taakasta voimavaraksi on Sateenkaariyhdistys Malkus ry:n kolmivuotinen (2018-2020), STEA-rahoitteinen hanke. Hankkeen tavoitteena on, että yhä useampi hengellinen, uskonnollistaustainen ja hengellisessä yhteisössä elävä sateenkaari-ihminen olisi entistä paremmin sinut itsensä kanssa.

Niin hengellisyys kuin seksuaalisuuskin koskettavat syvästi ihmisyyttä. On traagista, jos nämä kaksi aluetta ovat keskenään ristiriidassa, mahdottomia sovittaa yhteen. Hengellisissä yhteisöissä eläville ihmisille oma seksuaalisuus tai sukupuolikokemus voi olla taakka. Toisaalta myös sateenkaariyhteisöissä hengellisyys voi olla taakka. Tämä saattaa johtaa sellaiseen ajatteluun, että pitää valita. Oma sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen täytyy kieltää tai nähdä jonkinlaisena sairautena, jotta voi olla oikeanlainen uskova. Tai oma hengellisyys täytyy heittää romukoppaan, jotta voi elää ”homoelämää”. Jonkin itselle tärkeän puolen kieltäminen on taakka. Hankkeen tarkoituksena on tukea kehitystä, jossa tämä taakka vähitellen muuttuu voimavaraksi. Yritämme auttaa löytämään tapoja olla ja elää niin, että kaikki tärkeät puolemme ja kokemuksemme voisivat olla olemassa.

Avainasemassa hankkeessa on vertaistoiminta. Pyrimme turvaamaan, että aiempaa useampi sateenkaari-ihminen saisi hengellisyyteen liittyvää voimaannuttavaa vertaistukea. Käynnistämme vertaisryhmiä eri puolilla Suomea ja vahvistamme jo olemassa olevaa vertaisverkostoa. Haluamme myös kuunnella sateenkaari-ihmisten kokemuksia ja toiveita tarkalla korvalla ja muokata toimintaamme näiden pohjalta. Voimme myös tarjota sovitteluapua erilaisiin hengellisissä yhteisöissä ilmenneisiin ristiriitatilanteisiin.

Yksilötason lisäksi seksuaalisuuteen ja hengellisyyteen liittyvä taakka on yhteisöllinen. Monissa hengellisissä yhteisöissä käydään keskustelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Kuinka näihin oikein pitää suhtautua? Tavoitteemme on, että hengellisten yhteisöjen toiminta olisi entistä turvallisempaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Samalla edesautamme sellaista kehitystä, että vähemmistöt eivät olisi taakka yhteisöille, vaan sateenkaari-ihmisistä muodostuisi voimavara. Pyrimme lisäämään ymmärrystä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta hengellisten yhteisöjen työntekijöiden ja vapaaehtoisten keskuudessa. Haluamme olla yhdistävä taho monenlaisten, ehkä keskenään ristiriidassakin olevien toimijoiden välillä.

Tavoitteenamme on myös se, että erilaiset sateenkaariyhteisöt ottaisivat viestinnässään ja toiminnassaan huomioon hengellisten jäsentensä mahdollisen haavoittuvuuden. Pyrimme lisäämään tietoisuutta hengellisyyteen liittyvistä kysymyksistä esim. Setan jäsenjärjestöjen sisällä.

Huolimatta raamatullisesta nimestään ja tavoitteestaan edistää hengellistä hyvinvointia Malkus ry ei ole sitoutunut mihinkään tiettyyn hengelliseen tai uskonnolliseen suuntaan. Jäsenet voivat olla eri tavoin tunnustuksellisia ja toimia tunnustuksensa mukaan yhdistyksen tarjoamissa puitteissa. Myös hankkeen piiriin ovat tervetulleita kaikenlaiset ihmiset uskonnosta tai elämänkatsomuksesta riippumatta.

Työntekijät

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@voimavaraksi.fi

Ajankohtaista

Keräämme uskonnollisten yhteisöjen työntekijöiden ja toimijoiden kokemuksia sateenkaari-ihmisten kohtaamisesta. Vaikeaa vai helppoa? Kerro se meille täällä!

Haluatko järjestää hengellistä, henkistä, elämänkatsomuksellista
vertaistoimintaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille?
Voimme auttaa tässä.

Haluatko jakaa kokemuksesi?
Kuinka sateenkaarevuutesi vaikuttaa hengellisyyteesi/henkisyyteesi?
Etsimme kokemuspuhujia lyhyisiin videoesittelyihin.

OTA YHTEYTTÄ!

Lue hankkeen tuoreimmat kuulumiset blogista!