Esittely

Taakasta voimavaraksi oli Sateenkaariyhdistys Malkus ry:n kolmivuotinen (2018-2020), STEA-rahoitteinen hanke. Hankkeen tavoitteena oli, että yhä useampi hengellinen, uskonnollistaustainen ja hengellisessä yhteisössä elävä sateenkaari-ihminen olisi entistä paremmin sinut itsensä kanssa.

Niin hengellisyys kuin seksuaalisuuskin koskettavat syvästi ihmisyyttä. On traagista, jos nämä kaksi aluetta ovat keskenään ristiriidassa, mahdottomia sovittaa yhteen. Hengellisissä yhteisöissä eläville ihmisille oma seksuaalisuus tai sukupuolikokemus voi olla taakka. Toisaalta myös sateenkaariyhteisöissä hengellisyys voi olla taakka. Tämä saattaa johtaa sellaiseen ajatteluun, että pitää valita. Oma sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen täytyy kieltää tai nähdä jonkinlaisena sairautena, jotta voi olla oikeanlainen uskova. Tai oma hengellisyys täytyy heittää romukoppaan, jotta voi elää ”homoelämää”. Monet ovat koettaneet kumpaakin.

Se, että kieltää tai tukahduttaa jonkin tärkeän puolen itsessään – oman seksuaalisuutensa tai kokemuksen sukupuolestaan – voi tuntua jalolta uhrilta Jumalalle tai omalle kasvulle kohti korkeampaa päämäärää. Jotkut päätyvät tähän, koska kokevat muuten olevansa taakkana toisille, aiheuttavansa hämmennystä ja mielipahaa. Se on kuitenkin raskas ja usein mahdoton taakka kantaa. Se, kuinka yhteisöissä suhtaudutaan kysymyksiin seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja uskosta, kuormittaa usein seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Joskus asioista ei kyetä yhteisöissä edes puhumaan, asiat tulevat ilmi rivien välistä. Joskus puhe on lähinnä tuomitsevaa ja vihaista. Joissakin yhteisöissä kyllä halutaan tukea sateenkaari-ihmisiä heidän omista lähtökohdistaan, mutta ei oikein tiedetä, kuinka se tapahtuu.

Meidän työtämme oli auttaa yksilöitä ja yhteisöjä löytämään kunnioittavia tapoja puhua seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja uskosta. Pyrimme lisäämään ymmärrystä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta hengellisten yhteisöjen työntekijöiden ja vapaaehtoisten keskuudessa. Autoimme yhteisöjä myös rakentamaan käytäntöjä, joiden avulla sateenkaari-ihmiset voivat kokea olevansa tasa-arvoinen osa yhteisöä. Saatoimme yhteen ihmisiä, ryhmiä ja instituutioita, joilla on kykyä ja halua muokata yhteisöistään turvallisempia ja kannustavampia. Tavoitteenamme oli, että hengellisten yhteisöjen toiminta olisi entistä turvallisempaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Edesautoimme sellaista kehitystä, jossa vähemmistöt eivät ole taakka yhteisöille, vaan heistä muodostuu voimavara.

Avainasemassa hankkeessa oli vertaistoiminta. Pyrimme turvaamaan, että aiempaa useampi sateenkaari-ihminen saisi hengellisyyteen liittyvää voimaannuttavaa vertaistukea. Tuimme vertaistoiminnan käynnistämistä eri puolilla Suomea ja vahvistimme jo olemassa olevaa vertaisverkostoa. Halusimme myös kuunnella sateenkaari-ihmisten kokemuksia ja toiveita tarkalla korvalla ja muokata toimintaamme näiden pohjalta.

Tavoitteenamme oli myös se, että erilaiset sateenkaariyhteisöt ottaisivat viestinnässään ja toiminnassaan huomioon hengellisten jäsentensä mahdollisen haavoittuvuuden. Pyrimme lisäämään tietoisuutta hengellisyyteen liittyvistä kysymyksistä esim. Setan jäsenjärjestöjen sisällä.

Tarjosimme sovitteluapua erilaisiin niin hengellisissä kuin sateenkaariyhteisöissäkin ilmenneisiin ristiriitatilanteisiin.

Huolimatta raamatullisesta nimestään ja tavoitteestaan edistää hengellistä hyvinvointia Malkus ry ei ole sitoutunut mihinkään tiettyyn hengelliseen tai uskonnolliseen suuntaan. Jäsenet voivat olla eri tavoin tunnustuksellisia ja toimia tunnustuksensa mukaan yhdistyksen tarjoamissa puitteissa. Myös hankkeen piiriin olivat tervetulleita kaikenlaiset ihmiset uskonnosta tai elämänkatsomuksesta riippumatta.

Ajankohtaista

Hanke on päättynyt

Lue hankkeen kuulumisia blogista!