Esittely

Taakasta voimavaraksi on Sateenkaariyhdistys Malkus ry:n kolmivuotinen (2018-2020), STEA-rahoitteinen hanke. Hankkeen tavoitteena on, että yhä useampi hengellinen, uskonnollistaustainen ja hengellisessä yhteisössä elävä sateenkaari-ihminen olisi entistä paremmin sinut itsensä kanssa.

Niin hengellisyys kuin seksuaalisuuskin koskettavat syvästi ihmisyyttä. On traagista, jos nämä kaksi aluetta ovat keskenään ristiriidassa, mahdottomia sovittaa yhteen. Hengellisissä yhteisöissä eläville ihmisille oma seksuaalisuus tai sukupuolikokemus voi olla taakka. Toisaalta myös sateenkaariyhteisöissä hengellisyys voi olla taakka. Tämä saattaa johtaa sellaiseen ajatteluun, että pitää valita. Oma sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen täytyy kieltää tai nähdä jonkinlaisena sairautena, jotta voi olla oikeanlainen uskova. Tai oma hengellisyys täytyy heittää romukoppaan, jotta voi elää ”homoelämää”. Monet ovat koettaneet kumpaakin.

Se, että kieltää tai tukahduttaa jonkin tärkeän puolen itsessään – oman seksuaalisuutensa tai kokemuksen sukupuolestaan – voi tuntua jalolta uhrilta Jumalalle tai omalle kasvulle kohti korkeampaa päämäärää. Jotkut päätyvät tähän, koska kokevat muuten olevansa taakkana toisille, aiheuttavansa hämmennystä ja mielipahaa. Se on kuitenkin raskas ja usein mahdoton taakka kantaa. Se, kuinka yhteisöissä suhtaudutaan kysymyksiin seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja uskosta, kuormittaa usein seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Joskus asioista ei kyetä yhteisöissä edes puhumaan, asiat tulevat ilmi rivien välistä. Joskus puhe on lähinnä tuomitsevaa ja vihaista. Joissakin yhteisöissä kyllä halutaan tukea sateenkaari-ihmisiä heidän omista lähtökohdistaan, mutta ei oikein tiedetä, kuinka se tapahtuu.

Meidän työtämme on auttaa yksilöitä ja yhteisöjä löytämään kunnioittavia tapoja puhua seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja uskosta. Pyrimme lisäämään ymmärrystä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta hengellisten yhteisöjen työntekijöiden ja vapaaehtoisten keskuudessa. Autamme yhteisöjä myös rakentamaan käytäntöjä, joiden avulla sateenkaari-ihmiset voivat kokea olevansa tasa-arvoinen osa yhteisöä. Saatamme yhteen ihmisiä, ryhmiä ja instituutioita, joilla on kykyä ja halua muokata yhteisöistään turvallisempia ja kannustavampia. Tavoitteenamme on, että hengellisten yhteisöjen toiminta olisi entistä turvallisempaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Edesautamme sellaista kehitystä, jossa vähemmistöt eivät ole taakka yhteisöille, vaan heistä muodostuu voimavara.

Avainasemassa hankkeessa on vertaistoiminta. Pyrimme turvaamaan, että aiempaa useampi sateenkaari-ihminen saisi hengellisyyteen liittyvää voimaannuttavaa vertaistukea. Tuemme vertaistoiminnan käynnistämistä eri puolilla Suomea ja vahvistamme jo olemassa olevaa vertaisverkostoa. Haluamme myös kuunnella sateenkaari-ihmisten kokemuksia ja toiveita tarkalla korvalla ja muokata toimintaamme näiden pohjalta.

Tavoitteenamme on myös se, että erilaiset sateenkaariyhteisöt ottaisivat viestinnässään ja toiminnassaan huomioon hengellisten jäsentensä mahdollisen haavoittuvuuden. Pyrimme lisäämään tietoisuutta hengellisyyteen liittyvistä kysymyksistä esim. Setan jäsenjärjestöjen sisällä.

Tarjoamme sovitteluapua erilaisiin niin hengellisissä kuin sateenkaariyhteisöissäkin ilmenneisiin ristiriitatilanteisiin.

Huolimatta raamatullisesta nimestään ja tavoitteestaan edistää hengellistä hyvinvointia Malkus ry ei ole sitoutunut mihinkään tiettyyn hengelliseen tai uskonnolliseen suuntaan. Jäsenet voivat olla eri tavoin tunnustuksellisia ja toimia tunnustuksensa mukaan yhdistyksen tarjoamissa puitteissa. Myös hankkeen piiriin ovat tervetulleita kaikenlaiset ihmiset uskonnosta tai elämänkatsomuksesta riippumatta.

Työntekijät

Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@voimavaraksi.fi

Ajankohtaista

Taakasta voimavaraksi -hankkeen päivystyspuhelin on avattu.

Numero on 050 326 4789 (Huom! Numeroon saa yhteyttä ainoastaan päivystysaikoina.) Jos haluat jutella yhteisöstäsi, perhesuhteista, uskosta, hengellisyydestä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai jostakin näihin liittyvästä, tartu luuriin ja soita!

Tukemme on uskonnollisesti sitoutumatonta, mutta pyrimme kunnioittamaan vakaumustasi, kokemustasi ja sinulle tärkeitä suhteita! Päivystämme tiistaisin klo 17-18 ja torstaisin klo 14-15. Tiistaisin tarjolla on myös mahdollisuus keskusteluun ruotsiksi.

Jos mieluummin kirjoitat sähköpostia, lähetä se osoitteeseen info@voimavaraksi.fi.

Från börda till tillgång -projektets telefonjour har öppnats!

Numret är 050 326 4789 (Obs! Numret är tillgängligt enbart under jourtider.) Kontakta oss om du vill prata om din gemenskap, om familjerelationer, om tro, andlighet, sexuell läggning, könsidentitet eller om något som tangerar någon av dessa teman!

Vårt stöd är religiöst obundet, men vi respekterar din övertygelse, dina erfarenheter och dina viktiga relationer!Svenskspråkig telefonjour på tisdagar mellan 17-18.

Om du hellre skriver e-post, skriv då till info@voimavaraksi.fi

From burden to resource -project now has a hotline!

The number is 050 326 4789 (Note that the number is only reachable during specified hours!) Please contact us if you want to talk about your community, your family relations, faith, sexual orientation, gender identity or about something related to these themes!

Our support is non-confessional (not tied to any particular faith tradition), but we will respect your conviction, your experience and the relationships that are important to you!You can reach us on Tuesdays between 17 – 18 and Thursdays between 14 – 15.

If you would rather be in touch via e-mail you can write to info@voimavaraksi.fi

Lue hankkeen tuoreimmat kuulumiset blogista!