”Eheytyskysely”

Kyselyn tulosten esittelyt löytyvät täältä:

Ensimmäinen osa: käydään läpi mm. kyselyyn vastanneiden taustat (iät, asuinpaikat, suuntautumiset, sukupuoli-identiteetit, uskonnolliset tai elämänkatsomukselliset viiteryhmät, syyt eheytymisyrityksiin), toiveet eheytyksen suhteen, syyt miksi eheytymisyrityksistä on luovuttu, itsensä hyväksyminen nykyään.

Toinen osa: pohditaan eheytykseen osallistuneiden eli ”eheyttäjien” ammatteja ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön toimintaa.

Kolmas osa: sukelletaan syvemmälle itse eheytyskokemukseen, millaista se oli ja miten siitä on selvitty.

Loppupohdintaa: pohdiskellaan nuorille suunnattua opasta Kutsuvat sitä rakkaudeksi eheytyskyselyn valossa ja mietitään, mitä uskonnolliset yhteisöt voisivat tehdä.