Materiaalia

Kyselyt

Hanke toteutti aika ajoin nettikyselyitä, joiden avulla pyrittiin nostamaan asioita keskusteluun ja parantamaan sateenkaari-ihmisten hyvinvointia ja asemaa uskonnollisissa yhteisöissä. Kyselyt tarjoavat eri yhteisöille välineitä sateenkaari-ihmisten kohtaamiseen ja aseman pohtimiseen.

Olemme tehneet kaksi kyselyä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin muutospyrkimyksistä eli eheytyksestä. Viimeisin kysely tehtiin vuonna 2020 ja sen vastauksia esittelevän raportin voi ladata suomeksi tästä ja ruotsiksi tästä.

Ensimmäisen eheytyskyselymme tulokset julkaistiin syyskuussa 2018. Niihin voi tutustua täällä.

Eri uskonyhteisöjen nuorisotoimintaa kartoittavan kyselymme tulokset julkaistiin tammikuussa 2019. Niihin pääsee tutustumaan täällä.

Syyskuussa 2019 julkaisimme tulokset kyselystä, jonka avulla kartoitettiin sateenkaari-ihmisten kokemuksia perheasiain neuvottelukeskuksissa. Perheneuvontakyselyn esittelyyn pääsee täältä.

Uskonnollisten yhteisöjen työntekijöille tehtiin kohtaamiskysely, jonka avulla kartoitettiin valmiuksia ja haasteita sateenkaari-ihmisten kohtaamisessa. Tulokset julkaistiin keväällä 2020. Niihin pääse täältä.

Sateenkaariyhdistys Malkus toteutti vuonna 2017 kyselyn sateenkaarinuorten rippikoulukokemuksista. Tämän kyselyn raportin voi ladata täältä.

Oppaita ja tietoa

Sateenkaariyhteyshenkilö
Opas käytännön askeliin, kun halutaan käynnistää sateenkaariyhteyshenkilötoiminta ev. lut. seurakunnassa. Opasta voi soveltaa myös muissa seurakunnissa ja uskonyhteisöissä!

Kontaktperson för HBT-verksamhet
Råd för hur du kan skapa en handlingsplan i din församling för kontaktpersoner inom regnbågsverksamheten.


Olen muslimi enkä ehkä hetero
Muslim Youth Leadership Council on laatinut oppaan musliminuorille, joita askarruttavat seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvät kysymykset. Hanke muokkasi oppaan Suomen oloihin sopivaksi ja julkaisi siitä versiot suomeksi, englanniksi, arabiaksi ja ruotsiksi. Tässä linkit nettioppaisiin:

voimavaraksi.fi/muslimi (suomi)
voimavaraksi.fi/muslim (englanti)
voimavaraksi.fi/arabic (arabia)
voimavaraksi.fi/muslimsk (ruotsi)


Sukupuolisuus rippikoulussa
Nuorisotyönohjaaja Eppu Rantalan ohjeita rippikoulutyöntekijöille nuoren sukupuolisensitiivisestä kohtaamisesta


Yhdessä muodostamme Jumalan kuvan
Anni Lummekosken ja Tiitu Kontuniemen opinnäytetyö kuvaa sateenkaariyhteyshenkilöprojektia Espoon ev. lut. seurakunnissa. Opinnäytetyössä on perustietoa sateenkaari-ihmisistä kirkossa, ja otteita työstä esim. oman seurakunnan sateenkaariyhteyshenkilöprojektin tueksi voi ladata tästä.


Raamattu ja homoseksuaalisuus – Yhteys-liike
Yhteys-liikkeen Raamattu ja homoseksuaalisuus -esite on lyhyt ja ytimekäs mutta samalla harkittu katsaus homoseksuaalisuuteen Raamatun valossa. Suosittelemme esitettä esim. keskustelun alustukseksi tai henkilökohtaisen pohdinnan avuksi.


Dialoginen keskustelu – Armo ja yhteys
Vuonna 2016 Suomen ev.lut. kirkko julkaisi materiaalin Armo ja Yhteys – Aineisto eri tavoin ajattelevien keskusteluihin kirkossa. Aineisto liittyi erityisesti sukupuolineutraalista avioliitosta käytäviin keskusteluihin, mutta sopii myös muiden aiheiden käsittelemiseen. Olemme poimineet aineistosta lyhyen tietopaketin. Siinä esitetään 10 ohjetta dialogiseen keskusteluun osallistujille ja avataan, mitä on dialoginen tapa keskustella.


Erätauko
Sitran Erätauko-hanke tarjoaa vapaasti käytettävän työkalupakin dialogisen keskustelun suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Rondpaus
Rondpaus bjuder på fritt tillgängliga verktyg för att facilitera konstruktiva diskussionstillfällen.

Taidetta

6 sävellystä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvasta uskonnollisesta vihapuheesta
Säveltäjä ja teologi Leena Julin on kerännyt kirkon piirissä esitettyjä kommentteja, pidettyjä puheita ja työntekijöille lähetettyjä palautteita, koonnut tekstit kuudeksi kokonaisuudeksi muuttamatta sisältöjä ja lisäämättä mitään, ja säveltänyt niihin perinteisen kuuloista kirkkomusiikkia. Tavoitteena on, että musiikin ja tekstin välinen ristiriita herättää näkemään, että myös uskonnolla perusteltu vihapuhe on julmaa ja loukkaavaa vihapuhetta. Katso videot täällä!

God Love Pride
Ruotsalaisen taiteilijan Ilar Gunilla Perssonin God Love Pride -valokuvanäyttely kuvaa sateenkaari-ihmisiä ja heidän kokemuksiaan uskonnollisissa yhteisöissä. Näyttely on kiertänyt myös Suomessa monissa seurakunnissa. Teoksiin voi tutustua Ilar Gunilla Perssonin nettisivujen kautta. Jos haluat näyttelyn omaan seurakuntaasi tai muualle, voit ottaa yhteyttä meihin: info@voimavaraksi.fi. Teosten tekstit on saatavilla ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi. Voit myös olla yhteydessä suoraan taitelijaan (ruotsiksi tai englanniksi): ilargunilla@gmail.com .