Valikko
Regnbågsföreningen Malkus rf
Regnbågsföreningen Malkus rf

Projektet Tillgång

2022-2024Inom projektet Tillgång vill vi främja välmåendet hos regnbågspersoner som är andliga eller har en religiös bakgrund genom kamratstöd, rådgivning och påverkansarbete. Du kan delta i vår verksamhet var du än befinner dig i Finland.

Projektet är en fortsättning på det arbete som inleddes genom projektet Från börda till tillgång. Projektet finansieras av STEA.

NYTT: En nätkurs om att bemöta regnbågspersoner i andliga gemenskaper

NYTT: Kamratstödpersoner

Hjälp och stöd

Evenemang

Material

Utbildningar

Andlighet – en tillgång i regnbågspersoners liv


För en regnbågsperson kan andlighet vara en viktig del av livet. Samtidigt kan det för någon vara svårt att uttrycka sin andlighet. Det är inte alltid enkelt att hitta en andlig gemenskap där man känner att man får vara sig själv. Alla lokala regnbågsgemenskaper har kanske inte ännu en öppen och välkomnande attityd till andlighet.

Projektet Tillgång vill att regnbågspersoner i allt större utsträckning ska få uppleva sin andlighet som en tillgång. Vi ordnar stödsamtal med andra i samma situation och erbjuder också möjlighet att delta diskussionsforum på vår hemsida. Du kan också få diskutera med en professionell person per telefon eller via webben.

Vi utbildar aktörer inom religiöst obundna regnbågsorganisationer att kunna möta regnbågspersoner med religiös bakgrund med respekt.

Frivilligarbete

Kasvokuva Hanna-Leena Autiosta
Hanna-Leena Autio
projektchef
050 322 9499
förnamn.efternamn@voimavaraksi.fi
Kasvokuva Maria Vihlmanista
Maria Vihlman
projektkoordinator
050 354 9049
förnamn.efternamn@voimavaraksi.fi

Olemme sitoutuneet turvallisemman toimijan periaatteisiin.

Mångfald som tillgång i andliga gemenskaper


Sexuell läggning och könsmångfald kan vara ett svårt tema att behandla i en andlig gemenskap. En del troende människor undrar hur de kan stöda regnbågspersoner som tillhör deras gemenskap och fortfarande hålla fast vid sin religiösa uppfattning. Vi i projektet Tillgång ställer gärna upp och samtalar om dessa frågor.

Vi vill inte ändra på trosuppfattningar i andliga gemenskaper. I stället vill vi medverka till att man oberoende av trosuppfattningar kan skapa trygga gemenskaper för regnbågspersoner. Vi vill arbeta för att regnbågspersoner inte ska vara en börda för gemenskaperna utan att de blir en tillgång.

Vi ordnar utbildningar kring temat och erbjuder också möjlighet till informella samtal och diskussioner.