Voimavaraksi-hanke
Sateenkaariyhdistys Malkus
Sateenkaariyhdistys Malkus

Voimavaraksi-verkkokurssit

Voimavaraksi-hankkeen verkkokursseilla voit perehtyä omaan tahtiisi sateenkaari-ihmisyyteen, sateenkaari-ihmisten hengellisyyteen ja hengellisten sateenkaari-ihmisten kohtaamiseen.

På svenska

Kurssi 1: Sateenkaari-ihmisen kohtaaminen hengellisessä yhteisössä


Johdanto

Hengellisissä yhteisöissä elää myös sateenkaari-ihmisiä. Yhteisön toimintatavat vaikuttavat sateenkaari-ihmisten hyvinvointiin. Joissain yhteisöissä sateenkaari-ihmiset voivat kokea hengellisyyden ja yhteisöllisyyden itselleen tärkeinä voimavaroina. Toisissa yhteisöissä sateenkaari-ihmiset salailevat identiteettiänsä, kokevat itsensä vääränlaisiksi ja jäävät ilman yhteisön tukea.

Kurssin on luonut Sateenkaariyhdistys Malkuksen Voimavaraksi-hanke, joka saa rahoituksensa sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta. Hanke ei ole hengellistä toimintaa ja siksi kurssin sisältö ei ota kantaa hengellisten yhteisöjen avioliittokäsityksiin tai muihin hengellisiin näkemyksiin. Tiedostamme, että hengellisiä näkemyksiä on erilaisia, eikä kurssin tavoitteena ole pyrkiä muuttamaan niitä. Kurssin tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, miten hengellisten yhteisöjen toimintatavoilla voidaan vaikuttaa yhteisöissä elävien sateenkaari-ihmisten hyvinvointiin.

Sisällöt perustuvat yhdenvertaisuuslakiin, tasa-arvolakiin sekä Sateenkaariyhdistys Malkuksen ja muiden toimijoiden kyselyillä ja haastatteluilla keräämään tietoon hengellisten sateenkaari-ihmisten kokemuksista eri uskonyhteisöistä. Kurssimateriaalia ovat kommenteillaan kehittäneet useiden eri hengellisten yhteisöjen vastuuhenkilöt, mistä olemme hyvin kiitollisia.

Kurssi on vapaasti kaikkien hengellisten yhteisöjen toimijoiden käytettävissä. Kurssi käydään anonyymisti, jotta sinun ei tarvitse pohtia, mitä muut ajattelevat kurssin kysymyksiin antamistasi vastauksista.

Verkkokurssin materiaalit on mahdollista käydä läpi noin 15 minuutissa. Lisäksi on hyvä varata aikaa pohdintatehtävien tekemiseen.

Huom! Sisältövaroitus:
Kurssi sisältää materiaalia, joka voi aktivoida hengellistä väkivaltaa kokeneiden sateenkaari-ihmisten traumoja.

Osa 1 - Sateenkaari-ihmisenä hengellisessä yhteisössä
Osa 2 - Sateenkaari-ihmisen kohtaaminen

Kurssin videoilla omista kokemuksistaan ja ajatuksistaan kertovat hengelliset sateenkaari-ihmiset Patrick, Elise, Vanilja ja Elena. Erityisen lämmin kiitos heille tarinoiden jakamisesta.

Suosittelemme tätä verkkokurssia


Jan Edström, baptistpastor,
gymnasielärare i religion, Helsingfors

Anders Lundström, kaplan,
Vasa svenska församling

Mika Partanen, pastori,
Suomen metodistikirkko

Satu Saarinen, tuomiorovasti,
Oulun tuomiokirkkoseurakunta

Jouni Sirviö, kirkkoherra,
Kokkolan suomalainen seurakunta

Palautetta kurssista


"Tämä on erittäin hyvä ja tervetullut itsereflektointi materiaali uskoville ja seurakunnille!"
- testikäyttäjän palaute

”Arvokasta aineistossa oli videokokemuspuheenvuorot, selkeä teemoittelu ja napakka esitysmuoto sekä hengellisen yhteisön polaarisuuden purkamisen tahtotila. Verkkokurssina osallistuja voi tutustua aihepiiriin ja verkkokurssi on myös helposti saavutettava.”
- testikäyttäjän palaute

Siirry kurssille tästä