Voimavaraksi-hanke
Regnbågsföreningen Malkus rf
Regnbågsföreningen Malkus rf

Voimavaraksi-verkkokurssit

På projektet Tillgångs nätkurser kan du på egen hand bekanta dig med följande teman: hur det är att vara en regnbågsperson, regnbågspersoners andlighet och bemötandet av troende regnbågspersoner.

Suomeksi

Kurs 1: Att bemöta hbtq-personer i församlingen *)


Inledning

Det finns hbtq-personer**) också i religiösa sammanhang. Församlingens verksamhetskultur påverkar hbtqpersonernas välbefinnande. I många församlingar kan hbtq-personer uppleva tro, andlighet och gemenskap som viktiga resurser. I andra församlingar kan hbtq-personer tvingas dölja sin identitet, känna sig fel och bli utan stöd av gruppen.

Den här kursen har skapats av Regnbågsföreningen Malkus projekt Från börda till tillgång. Projektet finansieras av social- och hälsoorganisationernas understödscentral. Projektet är inte en andlig verksamhet och därför tar kursinnehållet inte ställning till de religiösa samfundens äktenskapssyn eller andra teologiska och andliga frågor. Vi är medvetna om att det finns många olika uppfattningar i andliga frågor. Därför är kursens syfte inte heller att försöka förändra dessa. Kursen strävar i stället efter att främja kunskapen om hur församlingarna genom sin verksamhet kan bidra till sina hbtq-personers välbefinnande.

Kursinnehållet grundar sig på jämställdhetslagen och jämlikhetslagstiftningen och på den information som Regnbågsföreningens Malkus och andra aktörer samlat in genom enkäter och intervjuer gällande troende**) hbtq-personers erfarenheter i olika religiösa sammanhang. Ansvarspersoner från flera religiösa samfund har genom sina kommentarer bidragit till utvecklandet av materialet, vilket vi är mycket tacksamma för.

Kursen får användas fritt av aktörer inom de religiösa samfunden. Deltagarna i kursen förblir anonyma, så du behöver inte fundera på vad andra tänker om hur du svarat på de olika frågorna.

Du hinner läsa kursmaterialet på cirka 15 minuter, men reservera gärna litet mera tid för diskussionsuppgifterna.

Obs! Varning för innehållet:
Kursen innehåller material som kan aktivera trauman hos hbtq-personer som upplevt andligt våld.

Del 1 – Att leva som hbtq-person i församlingen
Del 2 – Att bemöta hbtq-personer

*) vi har valt att för det mesta använda ordet ”församling” väl medvetna om att frågan kan gälla allt från olika religiösa samfund, kristna kyrkor, lokala församlingar till inofficiella sammanhang eller tillfälliga arrangemang som bönegrupper eller gemensamma möten och konferenser.

**) vi har valt att använda ordet ”troende” också när det gäller personer som inte har en personlig religiös övertygelse men som är andligt sinnade, intresserade av andliga frågor, eller utövar sin andlighet utanför den traditionella religionens ramar.


Vi tackar alla dem som i kursens videor berättar om sina erfarenheter och tankar, regnbågspersonerna Patrick, Elise, Vanilja och Elena. Ett särskilt varmt tack till dem för att de delat sina berättelser.

Vi som rekommenderar nätkursen är:


Jan Edström, pastor,
Finlands svenska baptistsamfund, gymnasielärare i religion, Helsingfors

Anders Lundström, kaplan,
Vasa svenska församling

Mika Partanen, pastor,
Finlands metodistkyrka

Satu Saarinen, domprost,
Uleåborgs domkyrkoförsamling

Jouni Sirviö, kyrkoherde,
Karleby finska församling

Respons på kursen


"Det är ett mycket bra och välkommet material för självreflektion med tanke på troende och församlingar!”
- respons från en testanvändare

”Värdefullt i materialet var videon med personliga berättelser, en tydlig tematisering, en smart presentationsform och en vilja att bryta polariseringen i religiösa samfund. Som deltagare i nätkursen kan man bekanta sig med ämnet, och kursen är också lättillgänglig! ”
-respons från en testanvändare

Gå till kursen här