Linkit

Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten henkistä ja hengellistä hyvinvointia. Valtakunnallisesti toimiva yhdistys järjestää leirejä, keskustelutilaisuuksia ja muuta toimintaa itse sekä yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Sinuiksi-palvelu antaa ammatillista neuvontaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ja identiteettiään pohtiville ihmisille sekä heidän läheisilleen. Yhteydenoton aiheita voivat olla seksuaalinen suuntautuminen, seksi ja seksuaalisuus, sukupuoli-identiteetti sekä sukupuolen ilmaisu.

Puhelinpäivystys on auki maanantaina klo 13-15 ja torstaina klo 19-21 numerossa 044 300 2355. Yhteyttä voi ottaa myös verkkosivujen anonyymin kysymyspalstan kautta. Lisäksi on mahdollisuus tapaamiseen työntekijän kanssa.

Islamia queeristi -hanke on Wasla-kollektiivin tuottama ja Koneen säätiön rahoittama kolmevuotinen hanke, jonka päätavoitteena on lisätä islamin tulkintojen moninaisuuteen ja ennen kaikkea LHBTIQ-inklusiivisiin islamin tulkintoihin liittyvää tietoisuutta Suomessa mm. kuvataiteen, valokuvauksen ja vapaan kirjoittamisen keinoin. Tarkemmin sanottuna dekolonisoivaa queer-näkökulmaa ylläpitävä hanke haluaa haastaa vallalla olevia käsityksiä islamista monoliittisena cisheteropatriarkaatin ilmentymänä ja tuoda pitkään hiljennetyt queer-muslimiääneet islamiin liittyvän keskustelun keskiöön. Edellä mainitun lisäksi IQ pyrkii lisäämään yhteistyötä jo olemassa olevien LHBTIQ-inklusiivisten muslimiyhteisöjen kanssa ympäri maailmaa. Hankkeen kotisivut toimivat Meiltä meille-periaatteen mukaisena viestinnän kanavana, jonka tarkoituksena on tuottaa ja kerätä islamin moninaisuuteen liittyvää tietoa suomeksi. Tekeillä on myös kuusiosainen podcast-sarja, joka tullaan julkaisemaan myöhemmin tänä vuonna.

Uskontojen uhrien tuki UUT ry on vuonna 1987 perustettu ja vuonna 1993 rekisteröity poliittisesti, taloudellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka tavoitteena on tukea uskonnollisissa yhteisöissä vaikeuksiin joutuneita ihmisiä ja näiden läheisiä.

UUT pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan siten, että uskonnollisten yhteisöjen jäseniään ja entisiä jäseniään kohtaan harjoittamia ihmisoikeusloukkauksia, hengellistä väkivaltaa ja syrjintää ei hyväksytä. Se tekee tätä esittämällä kokemuksiin sekä aiheeseen liittyviin tutkimuksiin pohjautuvia kantoja viranomaisille, tutkijoille, poliitikoille sekä muiden järjestöjen ja median edustajille.

SOPU-työ on osa Loisto setlementti ry:n toimintaa ja sen tavoitteena on ennaltaehkäistä kunniakäsityksiin liittyviä konflikteja ja väkivaltaa perheissä ja yhteisöissä. Sopu oli kehittämishankkeena v.2012-2017. Vuoden 2018 alusta Sopu sai STEA:lta pysyvän rahoituksen ja jatkaa Sopu-työnä.

SOPU toimii sukupuolisensitiivisesti ja sovitellen. Se tukee sekä nuoria että vanhempia tarjoamalla välineitä kunnioittavaan vuorovaikutukseen. Sopuun voi ottaa yhteyttä ennen kuin mitään väkivaltaa tapahtuu tai jos perheessä on väkivallan uhkaa tai jos väkivaltaa on jo tapahtunut. Toiminnan kohderyhmänä ovat nuoret, perheet ja yhteisöt, joissa esiintyy kunniaan liittyviä haasteita sekä monikulttuuristen nuorten ja perheiden parissa työskentelevät.