Valikko
Sateenkaariyhdistys Malkus

MateriaaliaTaakasta voimavaraksi (2018-2020) -hankkeen kyselyt

Taakasta voimavaraksi -hanke toteutti aika ajoin nettikyselyitä, joiden avulla pyrittiin nostamaan asioita keskusteluun ja parantamaan sateenkaari-ihmisten hyvinvointia ja asemaa uskonnollisissa yhteisöissä. Kyselyt tarjoavat eri yhteisöille välineitä sateenkaari-ihmisten kohtaamiseen ja aseman pohtimiseen.

Eheytyskyselyt

Hankkeessa tehtiin kaksi kyselyä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin muutospyrkimyksistä eli eheytyksestä. Viimeisin kysely tehtiin vuonna 2020 ja sen vastauksia esittelevän raportin voi ladata suomeksi tästä ja ruotsiksi tästä.

Hankkeen ensimmäisen eheytyskyselyn tulokset julkaistiin syyskuussa 2018. Niihin voi tutustua täällä.

Nuorisotoimintakyselyt

Eri uskonyhteisöjen nuorisotoimintaa kartoittavan kyselyn tulokset julkaistiin tammikuussa 2019.
Niihin pääsee tutustumaan täällä.

Sateenkaariyhdistys Malkus toteutti vuonna 2017 kyselyn sateenkaarinuorten rippikoulukokemuksista.
Tämän kyselyn raportin voi ladata täältä.

Muut kyselyt

Syyskuussa 2019 hanke julkaisi tulokset kyselystä, jonka avulla kartoitettiin sateenkaari-ihmisten kokemuksia perheasiain neuvottelukeskuksissa. Perheneuvontakyselyn esittelyyn pääsee täältä.

Uskonnollisten yhteisöjen työntekijöille tehtiin kohtaamiskysely, jonka avulla kartoitettiin valmiuksia ja haasteita sateenkaari-ihmisten kohtaamisessa. Tulokset julkaistiin keväällä 2020. Niihin pääsee täältä.

Videot ja podcastit

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt helluntaiseurakunnissa -keskustelutilaisuus

Tampereella järjestettiin 27.5.2023 keskustelutilaisuus, jossa helluntaipastori (opintovapaalla) Tommi Törnroos esitteli MA-tutkielmaansa sekä helluntaitaustaiset Ville Anttila ja Elise Oittinen pitivät kommenttipuheenvuorot. Katso video tästä.

Lestadiolaisuus sateenkaarevin silmin -keskustelutilaisuus 

Oulussa järjestettiin 5.8.2022 keskustelutilaisuus, jossa Samuel Jyrinki, Inkeri Kinnunen ja Demian Seesjärvi keskustelivat kokemuksistaan vanhoillislestadiolaisessa herätysliikkeessä. Keskustelua juonsi Meri-Anna Paloniemi. Katso video tästä.

6 sävellystä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvasta uskonnollisesta vihapuheesta

Säveltäjä ja teologi Leena Julin on kerännyt kirkon piirissä esitettyjä kommentteja, pidettyjä puheita ja työntekijöille lähetettyjä palautteita, koonnut tekstit kuudeksi kokonaisuudeksi muuttamatta sisältöjä ja lisäämättä mitään, ja säveltänyt niihin perinteisen kuuloista kirkkomusiikkia. Tavoitteena on, että musiikin ja tekstin välinen ristiriita herättää näkemään, että myös uskonnolla perusteltu vihapuhe on julmaa ja loukkaavaa vihapuhetta. Katso videot täällä!

Kirkossa sateenkaari-ihmisenä

Mitä tapahtuu, kun seurakunnan työntekijänä löytää puolison kirkon piiristä? Tässä Johanna kertoo kokemuksistaan.

Vuoden 2017 Miss Gay Finland Noora Kalpio kertoo tällä videolla mm. työstään seurakunnan lastenohjaajana.

Sateenkaarimessu

Tällä videolla Jaana Partti ja Sami Suhonen avaavat syitä ja taustoja, miksi sateenkaarimessuja järjestetään.

Eheytys

Täällä voi kuunnella englanninkielisen podcastin, jossa Peik Ingman haastattelee australialaista eheytystoiminnan asiantuntijaa Anthony Venn-Brownia.

Oppaita ja tietoa

Sateenkaariyhteyshenkilö

Opas käytännön askeliin, kun halutaan käynnistää sateenkaariyhteyshenkilötoiminta ev. lut. seurakunnassa. Opasta voi soveltaa myös muissa seurakunnissa ja uskonyhteisöissä!

Kontaktperson för HBT-verksamhet

Råd för hur du kan skapa en handlingsplan i din församling för kontaktpersoner inom regnbågsverksamheten.

Henkisyys, hengellisyys ja uskonnollisuus -omahoitosivu

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen omahoitosivun tarkoitus on antaa näkökulmia ja työkaluja henkisyyden, hengellisyyden sekä uskonnollisuuden käsittelemiseen suhteessa sukupuoleen tai sen ilmaisuun. 

Olen muslimi enkä ehkä hetero

Muslim Youth Leadership Council on laatinut oppaan musliminuorille, joita askarruttavat seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvät kysymykset. Hanke muokkasi oppaan Suomen oloihin sopivaksi ja julkaisi siitä versiot suomeksi, englanniksi, arabiaksi ja ruotsiksi.

suomi
englanti
arabia
ruotsi

Sateenkaarevien työntekijöiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo evankelis-luterilaisissa hiippakunnissa

Ani Iivanaisen sukupuolentutkimuksen pro gradu -tutkielma ”Syrjinnän ja hengellisen väkivallan ehkäiseminen edellyttää aktiivisia arvovalintoja”: Sateenkaarevien työntekijöiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo evankelis-luterilaisissa hiippakunnissa (2023) on luettavissa täältä. Tutkielman koosteen voi lukea visuaalisessa muodossa täältä.

Sateenkaari-ihmisten kohtaama hengellinen väkivalta ja eheytys evankelis-luterilaisessa kirkossa -kyselyt

Ani Iivanaisen 2023 toteuttamassa kyselytutkimuksessa on kerätty tietoa sateenkaari-ihmisten kokemasta hengellisestä väkivallista ja eheytyksestä evankelis-luterilaisessa kirkossa. Kyselyyn vastasi 117 sateenkaari-ihmistä. Kyselyn toisen osan voi lukea täältä. Tutkimuksen lopulliset tulokset julkaistaan 2024 tietokirjan muodossa.

Sateenkaarinuorten hyvinvointi seurakunnissa

Julkaisu perustuu amerikkalaisen psykiatriyhdistyksen julkaisuun "Group for the Advancement of Psychiatry: Faith Communities and the Well-Being of LGBT Youth" vuodelta 2020. Mukaan on liitetty tuoretta suomalaista tutkimustietoa sekä kirkon ja seurakuntien linjauksia ja toimintatapoja. 

Seksuaalivähemmistöt helluntaiseurakunnissa

Helluntaipastori Tommi Törnroos tarkastelee MA-tutkielmassaan (2023) kahdeksan seksuaalivähemmistöön kuuluvan henkilön kokemuksia ja odotuksia suomalaisista helluntaiseurakunnista.

Seksuaalivähemmistöjen kokemukset karismaattisissa kristillisissä yhteisöissä

Anita Sipilä käsittelee tutkielmassaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvien kokemuksia karismaattisissa kristillisissä yhteisöissä Taivaan ja helvetin väliltä -kirjan pohjalta.

Sukupuolisuus rippikoulussa

Nuorisotyönohjaaja Eppu Rantalan ohjeita rippikoulutyöntekijöille nuoren sukupuolisensitiivisestä kohtaamisesta.

Yhdessä muodostamme Jumalan kuvan

Anni Lummekosken ja Tiitu Kontuniemen opinnäytetyö kuvaa sateenkaariyhteyshenkilöprojektia Espoon ev. lut. seurakunnissa. Opinnäytetyössä on perustietoa sateenkaari-ihmisistä kirkossa, ja otteita työstä esim. oman seurakunnan sateenkaariyhteyshenkilöprojektin tueksi voi ladata tästä.