Valikko
Sateenkaariyhdistys Malkus

Sateenkaarisanasto

Tämä sateenkaarisanasto on lyhennelmä Sinuiksi-palvelun Turvallisen ulostulon oppaan sanastosta. Tässä esitellään vain kaikkein yleisimmin käytettyjä termejä.

Seksuaalisen suuntautumisen termejä


Aseksuaali ihminen kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista vetovoimaa toisia henkilöitä kohtaan.

Bi/Biseksuaali ihminen tuntee seksuaalista, romanttista tai/ja emotionaalista vetoa sekä omaa että eri sukupuolta olevia kohtaan.

Hetero/heteroseksuaali henkilö tuntee seksuaalista, romanttista tai/ja emotionaalista vetoa eri sukupuolta olevia ihmisiä kohtaan.

Homo/homoseksuaali henkilö tuntee seksuaalista, romanttista tai/ja emotionaalista vetoa samaa sukupuolta olevia kohtaan.

Lesbo määrittelee itsensä naiseksi ja kokee seksuaalista, romanttista tai/ja emotionaalista vetoa naisia kohtaan.

Panseksuaali tuntee seksuaalista, romanttista tai/ja emotionaalista vetoa kaikkia sukupuolia olevia ihmisiä kohtaan. Kiinnostuksen kohteen sukupuolella ei ole heille merkitystä, vaan he ihastuvat ihmiseen.

Queer on ihminen, joka ei halua välttämättä määrittää itseään seksuaaliselta suuntautumiseltaan tai sukupuoleltaan mihinkään suuntaan. Sanaa käytetään joskus myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen synonyyminä.

Sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmentämisen termejä


Cis tai cissukupuolisuus tarkoittaa, että ihminen kokee omakseen mies- tai naissukupuolen, johon hänet on syntymässä määritelty kehonsa perusteella.

Ei-binäärisen henkilön sukupuoli-identiteetti ei sovi kaksinapaiseen nainen-mies-jakoon.

Intersukupuolisen ihmisen synnynnäiset, sukupuolitetut kehonpiirteet eivät ole yksiselitteisesti vain tyttö- tai vain poikatyypillisiä.

Muunsukupuolisuus kuvaa sukupuoli-identiteettejä, jotka eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miesidentiteettejä. Muunsukupuolinen voi olla sekä että, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolella

Sukupuolettomuus tarkoittaa, ettei ihminen samastu mihinkään sukupuoleen.

Transvestiitti on henkilö, joka voi eläytyä eri sukupuoliin. Hänellä on tarve ilmentää säännöllisesti tai ajoittain esimerkiksi miehistä, naisellista tai vaikkapa sukupuoletonta puolta itsessään esimerkiksi pukeutumalla, muuttamalla ääntään tai harrastusten kautta. Monelle transvestiitille on tärkeää, että hänet kohdataan siinä sukupuolessa, jota hän kulloinkin ilmentää.

Transsukupuolisuudessa on kyse siitä, että henkilön sukupuoli on syntymän hetkellä määritelty ulkoisten sukuelinten perusteella virheellisesti. Kokemus ja tietoisuus omasta sukupuolesta jäsentyvät transsukupuolisilla ihmisillä yksilöllisesti, eri elämänvaiheessa ja se on usein pitkäkestoinen prosessi. Transsukupuolinen voi korjauttaa kehoaan hormonaalisesti ja kirurgisesti vastaamaan omaa sukupuoltaan.