Valikko
Regnbågsföreningen Malkus rf

EvenemangDu är välkommen precis så som du är eller som du på väg att bli, oberoende av härkomst, ålder, könsidentitet, könsuttryck, hälsotillstånd eller sjukdom; politisk, religiös eller kulturell bakgrund; nationalitet, livsåskådning, sexuell läggning, sexuell identitet; funktionsnedsättning, språk, familj- eller förhållandeform; socialt eller ekonomiskt läge. 

Vi ingriper i osakligt uppförande.

Om du möter mobbning eller osakligt uppförande i vår verksamhet får du peka ut det. Om det känns tryggare, kan du berätta om det för arrangemangets ansvarsperson eller kontakta projektchef Hanna-Leena Autio: fornamn.efternamn@voimavaraksi.fi eller 050 322 9499.


Vi ordnar kamratstöd och evenemang både på nätet och ansikte mot ansikte. Allt genomförs enligt tryggare rum-principen. 

Var sensitiv. Gör inga antaganden eller generaliseringar om någons kön, sexuella läggning, familj- eller kärleksförhållanden, kropp eller bakgrund. Respektera vars och ens rätt att bestämma och själv berätta om vem och hurdan man är.

Respektera andra och var vänlig. Samtalsämnen kan vara svåra, så det är viktigt att skapa en god anda och stöda varandra.

Samtalen i kamratstödgrupperna är konfidentiella. Det är inte tillåtet att berätta för utomstående om samtalen i gruppen. Du kan delta aktivt och diskutera eller bara lyssna på andra.

Alla känner inte alla termer. Det är okej att göra misstag och genom att fråga hittar man rätt. Du ska ändå inte ställa frågor om någons intima angelägenheter. Om du råkar kränka någon, ta feedbacken konstruktivt och ändra ditt beteende.

Respektera vars och ens personliga utrymme. Be om lov om du vill röra vid någon eller krama någon.

Kamratstöd för regnbågspersoner 2023

Anonymt deltagande

Vi erbjuder gruppchattar för andliga regnbågspersoner och regnbågspersoner med religiös bakgrund. Du hittar chattarnas beskrivningar och tidpunkter här

Malkus-måndagar i Tammerfors och på nätet (på finska)

Kamratstöd för regnbågspersoner som är andliga eller har intresse för andliga frågor. Du kan delta på distans med programmet Zoom eller komma till Sinuiksi rf och Malkus rf gemensamma kontor på Näsilinnankatu 48 E, Tammerfors. Träffarna äger rum varannan måndag kl. 18-20. Malkus-måndagar organiseras som samarbete mellan Sinuiksi rf och Regnbågsförening Malkus Tillgång-projekt (Voimavaraksi-hanke). 

En del av träffarna börjar med en ca halv timmes intervju eller föreläsning om ett visst tema. Också då finns det utrymme för fritt samtal. 

16.1. vapaamuotoinen tapaaminen
30.1. vieraana mormonitaustainen Elsi Sloan 
13.2. vieraana Jehovan todistaja -taustainen Armi Harmiton
27.2. vapaamuotoinen tapaaminen
13.3.
27.3.
10.4.
24.4.
8.5.
22.5.

Du kan komma till kontoret utan att anmäla dig. Om du deltar på distans, anmäl dig här: https://pokka.kukunori.fi/malkus/eca21d0c-30f4-40f6-bcbb-0211701c54b0

Slutna kamratstödgrupper (på finska)


Anmäl dig till de slutna kamratstödgrupperna på förhand - det är meningen att du deltar i alla tre träffar. Gruppen använder Teams-programmet, och 8 anmälda ryms med, i anmälningsordningen. Diskussionerna är konfidentialla och du bestämmer själv hur mycket du berättar om dina erfarenheter och tankar. 

1a träff: Min bakgrund
- Hur har jag upplevt mitt förflutna? 
2a träff: Mitt liv nu
- Hur påverkar min bakgrund mitt liv idag? 
3e träff: På väg mot framtiden
- Vilka resurser bär mig framåt?  
 

Bakgrund inom frikyrkor-grupp
Tärffar: 20.3, 3.4, 17.4. klo 18.30-20 
Ilmoittaudu tästä viimeistään 9.3.

Bakgrund inom laestadianismen-grupp
Tärffar: 6.4, 20.4, 4.5. klo 18.30-20 
Ilmoittaudu tästä viimeistään 27.3.

Bakgrund inom Jehovas vittnen-grupp
Träffar:13.4, 27.4, 11.5. klo 18.30-20 
Ilmoittaudu tästä viimeistään 3.4.

Bakgrund inom ortodoxa kyrkan-grupp 
Träffar: 18.4, 2.5, 16.5. klo 18.30-20 
Ilmoittaudu tästä viimeistään 6.4.

Religiös bakgrund-grupp 
Träffar: 25.4, 9.5, 23.5. klo 18.30-20 
Ilmoittaudu tästä viimeistään 13.4.

UUT kamratstödgrupp för regnbågspersoner med religiös bakgrund (på finska)

En distansgrupp som är öppen för regnbågspersoner med bakgrund i olika religiösa gemenskaper, med två frivilliga gruppledare från UUT. Be om länken till ett Google Meet -videosamtal med att skicka e-post i god tid till adressen tiedotus@uut.fi.
8.2. ja 5.4.
Träffarna hålls alltid kl. 18-20. Anslut dig till Google Meet -träffen senast kl. 18, för att de som kommer för sent kan tyvärr inte tas med för att försäkra en konfidentiell atmosfär. Gruppledarna finns på plats från och med ca 17.50. 

Träffar för regnbågspersoner som jobbar i andliga gemenskaper (på finska)

I den här gruppen kan du konfidentiellt dela dina erfarenheter om det hur det är att jobba i en andlig gemenskap som en regnbågsperson. Du kan också vara en frivillig ansvarsbärare i din gemenskap. Träffarna i Teams kl. 18-19.30
31.1.2023 Anmäl dig till Teams-mötet här
21.2.2023 Anmäl dig till Teams-mötet här

Teams-grupp för andliga regnbågspersoner (på svenska)

Talar du svenska, är du regnbågsperson och har intresse för andliga frågor? I gruppen kan du delta i diskussioner om olika teman eller lyssna på andra. Ibland bjuder vi in en gästtalare. Kom med och känn dig trygg. Det finns en plats för just dig!

7.2.2023 kl. 18-19.30 Peik Ingman som gästtalare: Tre centrala utmaningar för att förbättra hbtq+ personers välmående. Inledningen bandas in och publiceras på Regnbågsföreningen Malkus Youtube-kanal. Den gemensamma diskussionen bandas inte in. 

14.3.2023 kl. 18-19.30 Fri samvaro

Anmäl dig här

 

Kolla också Malkus-grupperna och annan verksamhet i Malkus-kalendern.

 

Andra evenemang 

Teams-grupp för anställda (på finska) 

Har du organiserat regnbågsmässor? Är du kontaktperson i hbtq-frågor i din församling? Gör du regnbågsarbete på något annat sätt, eller skulle du vilja göra det? Kom med och dela med dig! Träffarna i Teams kl. 15-16.30.

25.1.2023 Anmäl dig här

8.2.2023 Anmäl dig här

15.3.2023 

12.4.2023 

24.5.2023 

Kompissnabbdejt för regnbågspersoner som fyllt 18 (på finska) 

Saknar du likasinnade kompisar? Delta i en snabbdejt för regnbågspersoner på nätet. I evenemanget får du kort tala med alla deltagare. Kompissnabbdejt är för regnbågspersoner som har fyllt 18. På evenemanget följs tryggare rum-principen. För att delta behöver du internetanslutning och en apparat med fungerande kamera och mikrofon. 

8.2 kl. 18
11.4 kl. 18

15 deltagare ryms med, i anmälningsordningen. Anmäl dig senast 24 timmar före arrangemanget börjar: https://pokka.kukunori.fi/malkus/3f374699-cc8b-4ec7-84e4-ed6d6d6d5319

 

 

Riku Karppinen
projektkoordinator
050 339 9009 (på finska)
fornamn.efternamn@voimavaraksi.fi

Hanna-Leena Autio
projektchef
050 322 9499
fornam.efternamn@voimavaraksi.fi