Valikko
Regnbågsföreningen Malkus rf

EvenemangDu är välkommen precis så som du är eller som du på väg att bli, oberoende av härkomst, ålder, könsidentitet, könsuttryck, hälsotillstånd eller sjukdom; politisk, religiös eller kulturell bakgrund; nationalitet, livsåskådning, sexuell läggning, sexuell identitet; funktionsnedsättning, språk, familj- eller förhållandeform; socialt eller ekonomiskt läge. 

Vi ingriper i osakligt uppförande.

Om du möter mobbning eller osakligt uppförande i vår verksamhet får du peka ut det. Om det känns tryggare, kan du berätta om det för arrangemangets ansvarsperson eller kontakta projektchef Hanna-Leena Autio: fornamn.efternamn@voimavaraksi.fi eller 050 322 9499.


Vi ordnar kamratstöd och evenemang både på nätet och ansikte mot ansikte. Allt genomförs enligt tryggare rum-principen. 

Var sensitiv. Gör inga antaganden eller generaliseringar om någons kön, sexuella läggning, familj- eller kärleksförhållanden, kropp eller bakgrund. Respektera vars och ens rätt att bestämma och själv berätta om vem och hurdan man är.

Respektera andra och var vänlig. Samtalsämnen kan vara svåra, så det är viktigt att skapa en god anda och stöda varandra.

Samtalen i kamratstödgrupperna är konfidentiella. Det är inte tillåtet att berätta för utomstående om samtalen i gruppen. Du kan delta aktivt och diskutera eller bara lyssna på andra.

Alla känner inte alla termer. Det är okej att göra misstag och genom att fråga hittar man rätt. Du ska ändå inte ställa frågor om någons intima angelägenheter. Om du råkar kränka någon, ta feedbacken konstruktivt och ändra ditt beteende.

Respektera vars och ens personliga utrymme. Be om lov om du vill röra vid någon eller krama någon.

Kamratstöd för regnbågspersoner

Anonymt deltagande

Vi erbjuder gruppchattar för andliga regnbågspersoner och regnbågspersoner med religiös bakgrund. Du hittar chattarnas beskrivningar och tidpunkter här

Nätungdomslokalen Loiste (på finska)
Loiste är en ungdomslokal på Discord som är riktad till 13-20-åriga regnbågsungdomar. Loiste är en plats att träffas i en trygg miljö som alltid har moderatorer närvarande. Vi ordnar temachattar om regnbågsmänniskors andlighet i samarbete med Loiste. Andlighet-chattarna är på torsdagar kl. 18-19.30.

27.10 
24.11  

Malkus-måndagar i Tammerfors och på nätet (på finska)

Kamratstöd för regnbågspersoner som är andliga eller har intresse för andliga frågor. Du kan delta på distans med programmet Zoom eller komma till Sinuiksi rf och Malkus rf gemensamma kontor på Näsilinnankatu 48 E, Tammerfors. Träffarna äger rum varannan måndag kl. 18-20. Malkus-måndagar organiseras som samarbete mellan Sinuiksi rf och Regnbågsförening Malkus Tillgång-projekt (Voimavaraksi-hanke). 

En del av träffarna börjar med en ca halv timmes intervju eller föreläsning om ett visst tema. Också då finns det utrymme för fritt samtal. 

26.9 Alustus: Voimavaraksi-hanke
10.10 Vapaamuotoinen tapaaminen 
24.10 (tiedot tulossa) 
7.11 (tiedot tulossa) 
21.11 (tiedot tulossa) 
5.12 (tiedot tulossa) 
19.12 Pikkujoulut

Ilmoittaudu Malkus-maanantain etäosallistujaksi tästä. Toimistolle voit tulla ilmoittautumatta.

UUT kamratstödgrupp för regnbågspersoner med religiös bakgrund (på finska)

En distansgrupp som är öppen för regnbågspersoner med bakgrund i olika religiösa gemenskaper, med två frivilliga gruppledare från UUT. Be om länken till ett Google Meet -videosamtal med att skicka e-post i god tid till adressen tiedotus@uut.fi.
21.9
23.11 
Träffarna hålls alltid kl. 18-20. Anslut dig till Google Meet -träffen senast kl. 18, för att de som kommer för sent kan tyvärr inte tas med för att försäkra en konfidentiell atmosfär. Gruppledarna är på plats från och med ca 17.50. 
 

Kamratstöd för dem som tillhör/tillhört en viss andlig gemenskap (på finska)

Hur har det varit att tillhöra en sexuell minoritet eller könsminoritet och en andlig gemenskap? På Teams-träffar kan du diskutera konfidentiellt med andra som har liknande baksgrund. Du kan delta i en gruppchatt helt anonymt. Träffarna äger rum på tisdagar kl. 18-19.30. En del av träffarna börjar med en ca halv timmes intervju eller föreläsning om ett visst tema. Också då finns det utrymme för fritt samtal. 

Föreläsningarna och intervuerna av erfarenhetsexperter bandas in och publiceras på Regnbågsförening Malkus Youtube-kanal. Den gemensamma diskussionen bandas inte in. 

Jehovas vittnen
18.10 Gruppchatt i Tukinet
29.11 Teams-träff
13.12 Teams-träff


Laestadionism 
20.9 Gruppchatt i Tukinet
11.10 Teams-träff
15.11 Teams-träff

Frikyrkor
27.9 Gruppchatt i Tukinet
20.10 Teams-träff
17.11 Teams-träff

Träffar för regnbågspersoner som jobbar i andliga gemenskaper (på finska)

I den här gruppen kan du konfidentiellt dela dina erfarenheter om det hur det är att jobba i en andlig gemenskap som en regnbågsperson. Du kan också vara en frivillig ansvarsbärare i din gemenskap. Träffarna i Teams kl. 18-19.30

19.9. Anmäl dig till Teams-mötet här
25.10. 
22.11. 

Teams-grupp för andliga regnbågspersoner (på svenska)

Talar du svenska, är du regnbågsperson och har intresse för andliga frågor? I gruppen kan du delta i diskussioner om olika teman eller lyssna på andra. Ibland bjuder vi in en gästtalare. Kom med och känn dig trygg. Det finns en plats för just dig!

4.10 kl. 18-19.30

1.11 kl. 18-19.30

Anmäl dig till Teams-möten här

Kolla också Malkus-grupperna och annan verksamhet i Malkus-kalendern.

 

Andra evenemang 

 

Muut tapahtumat

Teams-grupp för anställda (på finska) 

Har du organiserat regnbågsmässor? Är du kontaktperson i hbtq-frågor i din församling? Gör du regnbågsarbete på något annat sätt, eller skulle du vilja göra det? Kom med och dela med dig! Träffarna i Teams kl. 15-16.30.

26.9 Anmäl dig till Teams-mötet här
26.10
30.11 

 

Teams-grupp för närstående (på finska) 

Har du på grund av din andlighet svårt att förhålla dig till din närståendes sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck? I den här gruppen kan du samtala med andra i samma situation och med dem som hittat sin egen lösning till situationen. Samtalet leds av ett kristet par, men du kan delta oberoende av formen av din andlighet. I gruppen diskuteras inte tolkningen av heliga skrifter utan målet är att bjuda stöd till deltagare som har likadana erfarenheter.  

10.10. klo 18 Teams-träff

Kompissnabbdejt för regnbågspersoner som fyllt 18 (på finska) 

Saknar du likasinnade kompisar i ditt eget landskap? Delta i en snabbdejt för regnbågspersoner på nätet. I evenemanget får du kort tala med alla deltagare. Kompissnabbdejt är för regnbågspersoner som har fyllt 18. På evenemanget följs tryggare rum-principen. För att delta behöver du internetanslutning och en apparat med fungerande kamera och mikrofon. 

De första 15 deltagare ryms med.  

17.8 kl. 18, Nyland 

24.8 kl. 18, Egentliga Finland 

26.8 kl. 18, Lappland 

7.9 kl. 18, Mellersta Finland 

14.9 kl. 18, Södra Karelen 

21.9 kl. 18, Norra Savolax 

28.9 kl. 18, Kajanaland 

5.10 kl. 18, Egentliga Tavastland 

12.10 kl. 18, Mellersta Österbotten 

19.10 kl. 18, Södra Savolax 

26.10 kl. 18, Kymmeneland 

2.11 kl. 18, Södra Österbotten 

9.11 kl. 18, Päijänne-Tavastland 

16.11 kl. 18, Österbotten 

23.11 kl. 18, Norra Karelen 

Anmäl dig här till snabbdejt

 

Riku Karppinen
projektkoordinator
050 339 9009 (på finska)
fornamn.efternamn@voimavaraksi.fi

Hanna-Leena Autio
projektchef
050 322 9499
fornam.efternamn@voimavaraksi.fi