Valikko
Regnbågsföreningen Malkus rf

Hjälp och stöd

Be om råd, frågeformulär

Via frågeformuläret kan du skicka din fråga till projektets anställda. Denna del kräver inloggning.

Neuvontapalvelu

Voimavaraksi-neuvonta on luottamuksellinen tila, jossa voit pohtia ammattilaisen tuella sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen sekä hengellisyyteen tai vakaumukseen liittyviä kysymyksiä.

Diskussionsforum för kamratstöd

På forumet kan du diskutera med webbtjänstens andra användare. Denna del kräver inloggning.

Kamratstödspersoner

Med kamratstödspersoner kan du diskutera regnbågsidentitet och andlighet.

Kamratstödgrupper

Chattar och Teams-grupper för andliga regnbågspersoner och regnbågspersoner med religiös bakgrund samt för anställda i andliga gemenskaper.

Telefonjour

Du kan ringa vår telefonjour 045 7835 8220 på tisdagar kl. 13-14 (på finska och svenska) och onsdagar kl. 17-18 (på finska) ifall du har frågor rörande regnbågsidentitet och andlighet.