Valikko
Regnbågsföreningen Malkus rf

FrivilligarbeteVill du vara med och främja välbefinnandet för andliga regnbågspersoner och regnbågspersoner med religiös bakgrund?

Verksamheten i projektet Tillgång grundar sig starkt på frivilligas arbetsinsats. Tillsammans får vi mera gjort. Vi introducerar frivilliga till sina uppdrag och stöder dem efter behov.

Gruppledare för stödgrupp

Alla våra gruppledare är frivilliga. För tillfället finns det lediga positioner i alla våra grupper. Du kan också föreslå en ny grupp om du inte hittar en som passar dig.

Berätta din historia

Vi bandar in och samlar berättelser av andliga regnbågspersoner och av regnbågspersoner med religiös bakgrund, både som texter och videor. Skulle du vilja berätta din egen historia? Om du vill kan du göra det anonymt. 

Textning av videor

Vi gör videor om bl.a. regnbågspersoners berättelser. Vi textar videorna till finska och om möjligt också till andra språk. Skulle du vara beredd att hjälpa till med detta?

Moderator på diskussionsforum

Meddelandena på vårt diskussionsforum går via frivilliga moderatorer. Moderatorns uppgift är att se till om meddelandet är lämpligt, godkänna eller avvisa det. Diskussionen fungerar bättre ju snabbare meddelandena behandlas. Därför är moderatorhjälp alltid mycket välkommen.

Någonting annat?

Kan du tänka dig att bidra till verksamheten i projektet på något annat sätt? Berätta om din idé via anmälningsformuläret.

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi tästä